TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ศิลปากร 2561

รับตรง60 เพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลืิอกนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 มีนาคม – 25 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • กลุ่ม 1
   • คณิตศาสตร์ 15 คน
   • คณิตศาสตร์ประยุกต์ 15 คน
   • สถิติ 15 คน
   • ฟิสิกส์ 20 คน
   • เคมี 20 คน
   • ชีววิทยา 20
   • จุลชีววิทยา 15 คน
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20 คน
  • กลุ่ม 2
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 คน
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน
 • (หน้า 2 )

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์-คณิต
 • มีผลการสอบ GAT PAT1 PAT2
  • หรือ มีผลการสอบวิชาสามัญ อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 200 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5