รับตรง60 ความสามารถพิเศษ อุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 ความสามารถพิเศษ อุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงผู้มีความสามารถพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาการ 2 คน
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 2 คน
  • เทคโนโลยีการบรรจุ 2 คน
  • วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 2 คน
  • เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 คน
  • เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 2 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ GAT PAT1 PAT2 เฉลี่ยรวมทั้ง 3 วิชาไม่น้อยกว่า 30%
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 12 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ผ่านการคัดเลือกจากโครงการพิเศษต่างๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายรับสมัคร งานบริการการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์