TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง60 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560
 • (หน้า 8)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ทัศนศิลป์ 15 คน
   • จิตรกรรม
   • ประติมากรรม
   • เครื่องเคลือบดินเผา
   • ศิลปะภาพพิมพ์
   • (หน้า 2)
  • ดุริยางคศิลป์
   • ดนตรีไทย 10 คน
   • ดนตรีตะวันตก 10 คน
   • ดนตรีพื้นเมือง 10 คน
   • (หน้า 3)
  • ศิลปะการแสดง
   • นาฏศิลป์ 10 คน
   • การละคร 10 คน
   • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถ ทางด้านสาขาที่สมัคร
 • มีผลงาน ทางด้านสาขาที่สมัคร

จำนวนที่รับ

 • รวม 65 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน และ/หรือ สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ กลุ่มงานวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • (หน้า 8)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11