TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ศิลปากร 2561

รับตรง60 ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ม.ศิลปากร 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ โดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • วิธีโควตา
  • 28 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560
  • (หน้า 3)
 • วิธีรับตรง
  • 28 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2560
  • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ โดยความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • วิธีรับตรง
  • กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 / PAT 5
  • 20 คน
  • (หน้า 2)
 • วิธีโควตา
  • กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต จากโรงเรียนกำหนด
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการสอบ PAT 5
  • 10 คน
 • (หน้า 3, 4)

จำนวนที่รับ

 • รวม 30 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • วิธีรับตรง
  • ยื่นผลการสอบ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 2)
 • วิธีโควตา
  • โรงเรียนคัดเลือก จำนวนโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่ งานบริการการศึกษา อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ชั้นล่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
 • (วิธีรับตรง หน้า 3)
 • (วิธีโควตา หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5