TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561

รับตรง60 ความร่วมมือ ตปท. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ 2560 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ หลักสูตร Educational Cooperation Program คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 มกราคม – 10 มีนาคม 2560
 • (หน้า 7)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศ หลักสูตร Educational Cooperation Program คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 ปี และ Vanung University (ไต้หวัน) 3 ปี หรือ Guangxi University of Foreign Languages (จีน) 3 ปี

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 60 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • เขียนบทความ
 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8