TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง60 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นานาชาติ ลาดกระบัง 2560

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 มกราคม – 3 มีนาคม 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • SAT / ACT / AP / A-Level / AS-Level / O-Level / GCSE / IGCSE / IB-Diploma / NCEA / Gaokoa / PAT 1
 • มีผลการสอบทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL / IELTS / Cambridge English Exam / Gaokao / CU-TEP / TU-GET / GAT Part 2 / ผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่นๆ
  • หรือ ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป ในโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งใช้ภาษาหลักของการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 30 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 4, 6, 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7