TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (2 รอบ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (2 รอบ)

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : 6 กุมภาพันธ์ – 26 เมษายน 2560
 • รอบที่ 2 : 25 พฤษภาคม – 22 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการทดสอบ O-NET 5 วิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละรอบกำหนด
 • มีผลการสอบ GAT PAT1 PAT2 ใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รอบที่ 1 : 10 คน
 • รอบที่ 2 : 40 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • รอบที่ 1
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลการสอบ O-NET
  • ยื่นผลการสอบ GAT/PAT
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 4)
 • รอบที่ 2
  • ยื่นผลการสอบ GAT/PAT
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7