TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 3 พัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางกีฬา ม.เชียงใหม่ 2560

[ หน้า 3 ] มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 3 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 3 พัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางกีฬา ม.เชียงใหม่ 2560

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7