รับตรง61 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2561

รับตรง60 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2560 (แก้ไข/ระเบียบการ)

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2560 (แก้ไข/ระเบียบการ)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน 2560
 • 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560
 • (หน้า 7)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • นักเรียนเดินเรือพาณิชย์
  • หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ 100 คน
  • หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 100 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
 • เป็นชาย อายุไม่เกิน 21 ปี
 • ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 • สายตาปกติ ไม่บอดสี
 • มีความสามารถในการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้
 • (หน้า 2, 8)

จำนวนที่รับ

 • รวม 200 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบพลศึกษา
 • สอบภาคทฤษฎี
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8