TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง60 การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์-โครงการพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ โครงการพิเศษ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือาชีวศึกษาชั้นสูง หรือประกาศนียบัตร หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 100 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ห้องโครงการปริญญาตรี อาคารศูนย์ฝึกอบรม วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5 6