TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

รับตรง60 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.มหาสารคาม 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 31 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • อายุ 16-30 ปี
 • น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
 • ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 50 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอมหน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ห้องวิชาการ ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5