รับตรง60 สร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 สร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 ธันวาคม 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า ในจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเล 10 จังหวัดได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์