รับตรง60 ดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ คณะสัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 ดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ คณะสัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 20 มกราคม 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ทั่วประเทศ
 • มีผลการสอบ GAT/PAT2 ครั้งที่ 1/2560 โดย
  • GAT ไม่ต่ำกว่า 60%
  • PAT2 ไม่ต่ำกว่า 40%
 • มีผลการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • GAT อังกฤษ — ตั้งแต่ 85% หรือ
  • CMU-eTEG — ตั้งแต่ 75 หรือ
  • TOEFL-PBT — ตั้งแต่ 550 หรือ
  • TOEFL-IBT — ตั้งแต่ 79 หรือ
  • IELTS — ตั้งแต่ 6.5 หรือ
  • CU-TEP — ตั้งแต่ 75
 • (หน้า 2, 6)

จำนวนที่รับ

 • 3 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2, 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครทางอีเมล์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์