รับตรง60 นักเรียนเตรียมทหารฯกองทัพอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ 2560

รับตรง60 นักเรียนเตรียมทหารฯกองทัพอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ 2560

โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2560
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
 • เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีและไม่เกิน 18 ปี
 • (หน้า 6, 20)

จำนวนที่รับ

 • 105 คน
 • (หน้า 6)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบภาควิชาการ
 • ทดสอบความถนัดและวิภาวิสัย
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบพลศึกษา
 • (หน้า 10, 12, 31)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34