โครงการรับตรง ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 2557

โครงการรับตรง ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รับนักเรียน นักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ โดยวิธีคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 พฤศจิกายน 2556 – 7 มกราคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะครุศาสตร์
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะวิทยาการจัดการ
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิธีสมัคร

  • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://admissions.nstru.ac.th/admission/

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์