TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

รับตรง60 วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ โดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 – 15 มกราคม 2560
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการเรียน ม.6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 2 3
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 100 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3