รับตรง60 ความสามารถทางภาษา คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลา-ภูเก็ต 2560 (2 รอบ)

รับตรง60 ความสามารถทางภาษา คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลา-ภูเก็ต 2560 (2 รอบ)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ คณะวิเทศศึกษา ปีการศึกษา 2560 (2 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2560
 • รอบที่ 2 : 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิเทศศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน 20 คน
  • สาขาวิชาจีนศึกษา 30 คน
  • สาขาวิชาไทยศึกษา 30 คน
  • ยุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝรั่งเศส 30 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • เป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเจ้าของภาษา หรือ
  • TOEIC — ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นที่เทียบเท่า หรือ
  • HSK — ไม่ต่ำกว่าระดับ 3 สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาในสาขาวิชาวิเทศธุรกิจจีนและจีนศึกษาเท่านั้น หรือ
  • DELF — ไม่ต่ำกว่าระดับ A2 สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาในสาขาวิชายุโรปศึกษา : อังกฤษฝรั่งเศสเท่านั้น หรือ
  • เป็นผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในฐานะเจ้าของภาษา สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาในสาขาวิชายุโรปศึกษา : อังกฤษ-ฝรั่งเศสเท่านั้น
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 110 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6