TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

รับตรง60 ใช้คะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าธนบุรี-ราชบุรี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2559 – 9 มกราคม 2560
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต Residential College มจธ.ราชบุรี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 / PAT 3
 • (หน้า 4)

จำนวนที่รับ

 • 200 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • เข้าค่าย Residential College Camp (RC Camp)
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3