TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง60 ความสามารถภาษาอังกฤษ สาขาดิจิทัลมีเดีย-นานาชาติ ม.สงขลา 2560 (2 รอบ/ปรับปรุงใหม่)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 (2 รอบ/ปรับปรุงใหม่)

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : 3 – 22 มีนาคม 2560
 • รอบที่ 2 : 17 เมษายน – 15 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิตอลมีเดีย หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ จากในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • มีผลการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือ
  • TOEFL
   • Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 470 หรือ
   • Computer-based — ไม่ต่ำกว่า 150 หรือ
   • Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 50 หรือ
  • TOEIC — ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ
  • PSU-GET — ไม่ต่ำกว่า 60% หรือ
  • คะแนนที่ได้มาตรฐานตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครโดยตรง ณ ที่ทำการวิทยาลัยนานาชาติ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ LRC ชั้น 12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4 5