รับตรง60 ธุรกิจวิศวกรรม ม.ศิลปากร 2560 (รอบสอง)

รับตรง60 ธุรกิจวิศวกรรม ม.ศิลปากร 2560 (รอบสอง)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2559 – 16 มกราคม 2560
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 35 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียนวิชาความรู้พื้นฐานทางธุรกิจวิศวกรรม
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์