TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

โครงการรับตรง โครงการช้างเผือก สถาปัตย์ ม.ขอนแก่น 2557

มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก)

กําหนดการรับสมัคร

  • 15 พฤศจิกายน 2556 – 31 มกราคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม — 20 คน
  • สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม — 20 คน

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนต่างๆ
  • จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

จำนวนรับ

  • รวม 40 คน

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://arch.kku.ac.th
  • สมัครด้วยตนเองที่ งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ