รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 2 เรียนดี/ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 พัฒนาฯช่วง 2 เรียนดี/ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการนักเรียนเรียนดีและนักเรียนภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 22 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสังคมศาสตร์
  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • นักเรียนชั้นม.4-5-6 ติดต่อกัน 3 ปี ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • หรือ เคยเป็นตัวแทนแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ในระดับภูมิภาค-ประเทศ

จำนวนที่รับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน หรือยืนประวัติ
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์