รับตรง60 การออกแบบสถาปัตยกรรม/นานาชาติ จุฬา 2560

รับตรง60 การออกแบบสถาปัตยกรรม/นานาชาติ จุฬา 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 31 มกราคม 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
 • มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการศึกษาภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL / IELTS / Old SAT (Critical Reading ) / New SAT (Evidenced-Based Reading & Writing) / CU-AAT (Verbal Section) / CU-TEP
 • มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • CU-AAT (Math Section) / Old SAT (Math) / New SAT (Math)
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 80 คน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7