รับตรง60 การออกแบบนิเทศศิลป์/นานาชาติ จุฬา 2560

รับตรง60 การออกแบบนิเทศศิลป์/นานาชาติ จุฬา 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 31 มกราคม 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศ
 • มีผลคะแนนสอบวัดความสามารถในการศึกษาภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL/Paper-based — ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
  • TOEFL/Internet-based — ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
  • IELTS — ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ
  • Old SAT (Critical Reading) — ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  • New SAT (Evidence-Based Reading & Writing) — ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ
  • CU-AAT (Verbal Section) — ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  • CU-TEP — ไม่ต่ำกว่า 80
 • มีคะแนนสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้
  • CU-AAT (Math Section) — ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ
  • Old SAT (Math) — ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ
  • New SAT (Math) — ไม่ต่ำกว่า 490 หรือ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 50 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • ยื่นผลงาน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ ชั้น 1 อาคารเลิศ อุรัสยะนันท์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6