รับตรง60 โควตาพิเศษ อุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

รับตรง60 โควตาพิเศษ อุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เทคโนโลยีการอาหาร
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา แผนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษา แผนวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • เขียนเรียงความหัวข้อ (ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับอุตสาหกรรมเกษตรไทย) โดยเขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7