รับตรง60 ผู้จบ ป.ตรี ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.สงขลานครินทร์ 2560

รับตรง60 ผู้จบ ป.ตรี ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.สงขลานครินทร์ 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.หาดใหญ่ และ รพ.ยะลา ประจำปีการศึกษา 2560

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ กลุ่มที่ 1 โควตา จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ปัจจุบันเป็นข้าราชการ หรือบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ต้องชดใช้ทุนในพื้นจังหวัดข้างต้น
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ กลุ่มที่ 2 โควตา จ.สงขลา สตูล พัทลุง

 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ปัจจุบันเป็นข้าราชการ หรือบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ต้องชดใช้ทุนในพื้นจังหวัดข้างต้น
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • กลุ่มที่ 1 : 4 คน
 • กลุ่มที่ 2 : 4 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบ PSU TEP
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ หรือโรงพยาบาลยะลา
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6