รับตรง60 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 2560

รับตรง60 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 พฤศจิกายน 2559 – 5 มกราคม 2560
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • มีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 วิชาคณิต ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์
 • โควตาพื้นที่อีสาน
  • เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โควตาพื้นที่อีสาน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • หรือ ผู้ปกครองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โควตาพื้นที่อีสาน ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • โควตาพื้นที่ภาคอื่น
  • ไม่กำหนดระเวลาระเวลาการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • โควตาพื้นที่อีสาน
  • อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ
  • 70 คน
 • โควตาพื้นที่ภาคอื่น
  • ภาคอื่นๆทั่วประเทศ ยกเว้นภาคอีสานข้างต้น
  • 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4, 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์