รับตรง61 นักเรียนนายร้อยตำรวจ (หญิง) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2561

โครงการรับตรง นักเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2557

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก(หญิง)และข้าราชการตำรวจ(ชาย,หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการการศึกษา 2557

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 ธันวาคม 2556 – 10 มกราคม 2557

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

 • นักเรียนนายร้อยตำรวจชาย
  • นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รับวุฒิ ม.3 อายุไม่ต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์)
  • นักเรียนนายร้อยตำรวจ (รับราชการตำรวจ ไม่น้อยกว่า 1 ปี อายุไม่เกิน 25 ปี)
 • นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง
  • รับวุฒิ ม.6 อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์
  • หรือรับราชการตำรวจ ไม่น้อยกว่า 1 ปี อายุไม่เกิน 25 ปี

วิธีสมัคร

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

โครงการรับตรง นักเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2557

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ