TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง60 โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 ธันวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560
 • (หน้า 9)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 75 คน
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต 35 คน
  • หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต 10 คน
  • หลักสูตรภูมิศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต 20 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 17 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการสอบ TU STAR ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 157 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9