TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง60 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร/AIIP ม.เกษตร 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • ครั้งที่ 1 : 1 ธันวาคม 2559 – 6 กุมภาพันธ์ 2560
 • ครั้งที่ 2 (ถ้ามี) : 1 – 24 มีนาคม 2560
 • ครั้งที่ 3 (ถ้ามี) : 17 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2560
 • ครั้งที่ 4 (ถ้ามี) : 12 – 21 มิถุนายน 2560
 • ครั้งที่ 5 (ถ้ามี) : 22 – 27 มิถุนายน 2560
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) (AIIP) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 • รูปแบบที่ 1
  • มีผลการสอบ SAT I คณิตศาสตร์ — ไม่ต่ำกว่า 500
  • มีผลการสอบ IELTS — ไม่ต่ำกว่า 5.0
   • หรือ TOEFL-PBT — ไม่ต่ำกว่า 500
   • หรือ TOEFL-CBP — ไม่ต่ำกว่า 173
   • หรือ TOEFL-IBT — ไม่ต่ำกว่า 61
   • หรือ KU-EPT — ไม่ต่ำกว่า 45
 • รูปแบบที่ 2
  • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
  • มีผลการสอบ GAT English ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน
   • หรือ O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 31 คะแนน
   • หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอีเมล์
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5