รับตรง59 นักเรียนนายสิบตำรวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 2559

รับตรง59 นักเรียนนายสิบตำรวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 2559

กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก บรรจุเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ ประจำปี 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 9 – 23 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • นักเรียนนายสิบตำรวจ
  • กองบัญชาการตำรวจนครบาล — 1000 อัตรา
  • ตำรวจภูธรภาค 1 — 400 อัตรา
  • ตำรวจภูธรภาค 2 — 300 อัตรา
  • ตำรวจภูธรภาค 3 — 400 อัตรา
  • ตำรวจภูธรภาค 4 — 400 อัตรา
  • ตำรวจภูธรภาค 5 — 250 อัตรา
  • ตำรวจภูธรภาค 6 — 300 อัตรา
  • ตำรวจภูธรภาค 7 — 250 อัตรา
  • ตำรวจภูธรภาค 8 — 200 อัตรา
  • ตำรวจภูธรภาค 9 — 100 อัตรา
  • กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน — 900 อัตรา
  • ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ — 500 อัตรา
 • (หน้า 28)

คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
 • สำเร็จการศึกษาม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
 • อายุ 18 ถึง 27 ปี สถานภาพโสด
 • ความสูง ไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 • รอบอก ไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • รวม 5,000 อัตรา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • ทดสอบสมรรถภาพ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5, 7, 9, 33, 35)

วิธีสมัคร

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • (หน้า 4, 8, 30)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์