รับตรง60 ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

รับตรง60 ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 7 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายการเรียนวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ดังนี้
  • สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.25
  • สายการเรียนศิลป์-คำนวณ ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT
 • เป็นทายาท บุตรหลานอย่างแท้จริง ของเจ้าของธุรกิจการพิมพ์หรือธุรกิจบรรจุภัณฑ์
 • (หน้า 3, 5)

จำนวนที่รับ

 • 5 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์