โครงการรับตรง 12 โครงการ ม.ธรรมศาสตร์ 2557

โครงการรับตรง 12 โครงการ ม.ธรรมศาสตร์ 2557

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

12 โครงการ

โครงการรับตรง
โครงการรับตรง (เพิ่มเติม)
โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท / โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท / โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2)
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการรับตรงจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น
โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา
โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
โครงการนักศึกษาพิการ (สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ)

ผู้สมัคร มีสิทธิสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น

กําหนดการรับสมัคร

  • 11 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2556

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ