TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง60 การจัดการกีฬา, การฝึกสอนกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา โครงการพิเศษ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 6)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
  • การจัดการกีฬา 200 คน
  • การฝึกสอนกีฬา 150 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถทางด้านกีฬาในระดับชาติขึ้นไป ทั้งในระดับเยาวชนหรือบุคคลทั่วไป รวมถึงระดับกีฬาอาชีพ และ/หรือ มีผลการสอบ GAT
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 350 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน และ/หรือ ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ที่ คณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเมนสเตเดียม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือศูนย์บริการการกีฬา อาคารยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6