รับตรง60 ความสามารถพิเศษทางดนตรี ภาควิชาดนตรี ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

รับตรง60 ความสามารถพิเศษทางดนตรี ภาควิชาดนตรี ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 31 ตุลาคม 2559
 • 5 ตุลาคม – 9 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี
  • สาขาวิชาดนตรีไทย 35 คน
  • สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 35 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรอื่นเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร (ไม่กำหนดขั้นต่ำ)
 • มีความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีหรือขับร้องได้ดี และมีความรู้ได้ทฤษฎีพื้นฐานดุริยางคศิลป์ไทย และดุริยางค์ตะวันตก
 • มีผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ โดยมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 16%
  • วิชาสามัญ / GAT / O-NET / V-NET
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 70 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 8, 9, 10)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารการสมัครมาที่ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10