รับตรง60 +ทุน โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง60 +ทุน โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2560

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ เข้าศึกษาต่อโดยวิธีพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 กันยายน – 30 ตุลาคม 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • เป็นผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระหว่างประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทย์ และคณิต ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 2 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • โรงเรียนตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองคุณสมบัติของนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกทุกคน ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัคร และส่งใบสมัครมาที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์