TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

รับตรง60 ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา 2560

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกาา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า )

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน สายสามัญ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านการนาฏศิลป์ไทย หรือนาฏศิลป์ล้านนา หรือนาฏศิลป์สากล
 • มีประสบการณ์ด้านศิลปะการแสดงของโรงเรียน หากได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • (หน้า 3)

จำนวนที่รับ

 • 20 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5