TCAS/รับตรง61 เด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561

รับตรง60 วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ระบบรับตรง ม.แม่โจ้-ชุมพร 2560

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม 2559 – 30 เมษายน 2560
 • (หน้า 9)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • การประมง
 • เทคโนโลยีการผลิตพืช
 • พัฒนาการท่องเที่ยว
 • การจัดการ
 • รัฐศาสตร์
 • เทคโนโลยีการผลิตพืช-เทียบเข้าเรียน
 • การประมง-เทียบเข้าเรียน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 155 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9