TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

รับตรง60 โควตาพื้นที่/โอลิมปิก คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รับตรงตามพื้นที่และโควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 7)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
   • บริบบาลเภสัชกรรม
   • เภสัชกรรมอุตสาหการ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2 ครั้งที่ 1/2560
 • ประเภทโควตาพื้นที่
  • พื้นที่ภาคอีสาน
   • กำลังศึกษาในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ดังนี้ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ
  • พื้นที่ภาคอื่น
   • กำลังศึกษาในสถานศึกษาภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ ยกเว้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดข้างต้น
 • ประเภทโควตาโอลิมปิกวิชาการ
  • กำลังศึกษาในสถานศึกษา ทั่วประเทศ
  • ผ่านการอบรมค่าย 1 และ 2 โดยเข้ารวมค่ายเคมี ทั้ง 2 ค่าย หรือค่ายชีววิทยา ทั้ง 2 ค่าย โอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • โควตาตามพื้นที่อีสาน
  • บริบบาลเภสัชกรรม 40 คน
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ 15 คน
 • โควตาตามพื้นที่ภาคอื่น
  • บริบบาลเภสัชกรรม 10 คน
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ 5 คน
 • โควตาโอลิมปิกวิชาการ
  • บริบบาลเภสัชกรรม 3 คน
 • รวม 73 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5, 7, 13)
 • (ค่าเทอม หน้า 12)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14