TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง60 ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 – 25 ตุลาคม 2559
 • (หน้า 17)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • การบัญชี
  • การบริหารธุรกิจ
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การเมืองการปกครอง
  • การระหว่างประเทศ
  • บริหารรัฐกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
  • จิตวิทยา
  • บรรณารักษ์ศาสตร์
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาไทย
  • ปรัชญา
  • ภูมิศาสตร์
  • ภาษาเยอรมัน
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษารัสเซีย
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
  • เทคโนโลยีการเกษตร
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • คณิตศาสตร์
  • สถิติ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เคมี
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
  • วัสดุศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • การละคอน
  • ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • สถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมภายใน
  • ผังเมือง
  • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ (แห่ง3)

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ (แห่ง4)

 • คุณสมบัติเฉพาะทางด้านกีฬา กลุ่ม 1 การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
 • เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาทุกชนิด ระดับนานาชาติ ในนามทีมชาติไทย ได้แก่ กีฬาโอลิมปิก กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ กีฬาซีเกมส์ กีฬาชิงแชมป์โลก
 • เป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระดับเยาวชนนานาชาติ ในนามทีมชาติไทย ในชุด U19 U21 U23
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • คุณสมบัติเฉพาะทางด้านกีฬา กลุ่ม 2 การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
 • เป็นผู้ได้รับตำแหน่งที่ 1 2 หรือ 3 ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย การแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบระดับประเทศ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบระดับประเทศ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบระดับประเทศ หรือเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการนานาชาติ เช่น กีฬานักเรียนอาเซียน กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน และกีฬามหาวิทยาลัยโลก
 • ชนิดกีฬาที่เปิดรับ คือ กรีฑา ฟุตบอลชาย ฟุตซอลชาย รักบี้ฟุตบอลชาย ซอฟต์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด แบดมินตัน เทนนิส เทเบิลเทนนิส หมากกระดาน ครอสเวิร์ด บริดจ์ จักรยาน กอล์ฟ มวย ยูโด เทควันโด คาราเต้โด ยิงปืน ฟันดาบ ยูยิตสู ว่ายน้ำ โปโลน้ำ กระโดดน้ำ ระบำใต้น้ำ เปตอง ลีลาศ ปีนหน้าผา
 • (หน้า 3, 4)

จำนวนรับ

 • รวม 110 คน
 • (หน้า 7)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบ TU STAR
 • ทดสอบความสามารถด้านกีฬา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 13, 20)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • (หน้า 10, 9)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ป้ายกำกับ: