TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

รับตรง60 นักเรียนเรียนดี 8 จังหวัดภาคเหนือ ม.พะเยา 2560

[ หน้า 2 ] มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดีใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง60 นักเรียนเรียนดี 8 จังหวัดภาคเหนือ ม.พะเยา 2560

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ป้ายกำกับ: