TCAS/รับตรง61 ประเภทอิสระ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2561

รับตรง60 Top Ten สู่พาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตร-ศรีราชา 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโครงการ Top Ten สู่พานิชนาวีนานาชาติ คณะพาณิชนาวีนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 กันยายน 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ-วิศวกรรมต่อเรือ 10 คน
   • วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ-วิศวกรรมเครื่องกลเรือ(ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) 10 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์การเดินเรือ 10 คน
   • การขนส่งทางทะเล 10 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 40 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดสอบพลศึกษา
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5