รับตรง60 โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน วิทยาลัยดุสิตธานี 2560 (2 รอบ)

รับตรง60 โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน วิทยาลัยดุสิตธานี 2560 (2 รอบ)

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (2 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบแรก : 1 กรกฏาคม – 13 ตุลาคม 2559
 • รอบสอง : 1 พฤศจิกายน 2559 – 19 มกราคม 2560
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอุตสาหกรรมบริการ, หลักสูตรภาคภาษาไทย
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
   • การจัดการท่องเที่ยว
   • การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
   • การจัดการธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม
   • การจัดการนิทรรศการและการประชุม
 • Faculty of Hospitality Industry, International Program
  • Bachelor of Business Administration
   • Hotel & Resort Management
   • Culinary Arts and Kitchen Management
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
  • กรณีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับหลักสูตรภาคภาษาไทย
  • กรณีได้คะแนน SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 หน่วย โดยวิชาละ 500 หน่วย สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
 • สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • หรือ สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี
 • หรือ สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์