TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง60 วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ-นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560 (2 รอบ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 (2 รอบ)

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบแรก : 3 ตุลาคม 2559 – 9 มกราคม 2560
 • รอบสอง : 1 กุมภาพันธ์ – 11 พฤษภาคม 2560
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • (หน้า 3, 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • IELTS แต่ละทักษะ — ไม่ต่ำกว่า 4.5
  • หรือ TOEFL-IBT — ไม่ต่ำกว่า 55
  • หรือ TOEFL-CBT — ไม่ต่ำกว่า 143
  • หรือ TOEFL-PBT — ไม่ต่ำกว่า 460
  • หรือ IELTS (Academic) — ไม่ต่ำกว่า 4.5
  • หรือ TU-GET — ไม่ต่ำกว่า 450
 • มีผลการสอบ TU STAR 100
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบการเขียน Statement of purpose
 • (หน้า 5)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6