TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง60 Walk-in ธุรกิจการบิน ม.สวนดุสิต-หัวหิน 2560

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาธุรกิจการบิน ประเภท Walk-in ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

  • 27 สิงหาคม 2559

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาธุรกิจการบิน

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เพศหญิง ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 162 เซนติเมตร
  • เพศชาย ต้องมีความสูงไม่ต่ำกว่า 177 เซนติเมตร

วิธีสมัคร

  • สมัครด้วยการสอบสัมภาษณ์ (Walk-in Interview) ที่ ม.สวนดุสิต กทม. อาคาร 1 ห้อง 1108, 1109 เวลา 08.30-11.00 น.
หน้า: 1 2