รับตรง60 ทั่วประเทศ โครงการพิเศษ ม.นเรศวร 2560

รับตรง60 ทั่วประเทศ โครงการพิเศษ ม.นเรศวร 2560

มหาวิยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

 1. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
 2. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม-โครงการลูกพระฆเนศ
 3. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
 4. *** เลือกได้ 1 โครงการเท่านั้น ***

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 13 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 2)

1.โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • ภูมิศาสตร์
    • วิทยาศาสตร์การประมง
    • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
    • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    • วิศวกรรมเครื่องกล
    • วิศวกรรมไฟฟ้า
    • วิศวกรรมโยธา
    • วิศวกรรมอุตสาหการ
    • วิศวกรรมวัสดุ
    • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
    • วิศวกรรมเคมี
  • คณะศึกษาศาสตร์
   • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
    • พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • วิทยาลัยนานาชาติ
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
    • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
    • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • (หน้า 7)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือกศน. ทั่วประเทศ
  • มีผลการสอบ GAT ครั้งที่ 1/2560
  • มีผลการเรียน ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
  • เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยทุกระดับการแข่งขัน หรือเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดับเยาวชน เป็นนักกีฬาโรงเรียนกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันระหว่างโรงเรียนกีฬาในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล หรือในรายการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดการแข่งขัน และต้องมีผลการแข่งขันได้อันดับที่ 1-3 ในรอบชิงชนะเลิศ ภายในระยะเวลาย้อนหลัง 3 ปี
  • ชนิดกีฬา : เทควันโด คาราเต้-โด เปตอง ยูโด ว่ายน้ำ ครอสเวิร์ด ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ยิงปืน กอล์ฟ เทนนิส เรือพาย แบดมินตัน
  • ชนิดกีฬาที่ไม่เปิดรับสมัคร ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
  • (หน้า 3)
 • การคัดเลือก
  • ยื่นประวัติและผลงาน
  • สอบสัมภาษณ์
  • ทดสอบความสามารถทางกีฬา
  • (หน้า 5)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 82 คน
  • (หน้า 4)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 5)

2.โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม-โครงการลูกพระฆเนศ

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
    • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
    • ภูมิศาสตร์
    • วิทยาศาสตร์การประมง
    • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
  • คณะศึกษาศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • วิทยาลัยนานาชาติ
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    • การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
    • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
    • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • (หน้า 12)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือกศน. ทั่วประเทศ
  • มีผลการสอบ GAT ครั้งที่ 1/2560
  • มีผลการเรียน ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
  • มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี นักร้อง หางเครื่อง หรือเคยเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ เช่น เข้าร่วมประกวดแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และได้รับรางวัลการประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคและระดับประเทศ หรือเข้าร่วมประกวดแข่งขันในรายการประกวดต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ
  • ด้านดนตรี : กีตาร์ เบสกีตาร์ กลองชุด ทรัมเป็ต สไลด์ทรอมโบน แซ็กโซโฟน หรือนักร้องไทยลูกทุ่ง หรือหางเครื่อง
  • (หน้า 8)
 • การคัดเลือก
  • ทดสอบความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี ด้านนักร้อง และด้านหางเครื่อง
  • (หน้า 9)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 43 คน
  • (หน้า 9)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 10)

3.โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะมนุษยศาสตร์
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    • นาฏศิลป์ไทย
    • ดุริยางคศาสตร์ไทย
    • ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก
  • (หน้า 15)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือกศน. โดยสถานศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดดังนี้ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
  • มีความรู้ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ไทย หรือขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย ดนตรีตะวันตก
  • (หน้า 13)
 • การคัดเลือก
  • สอบปฏิบัติ
  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 13)
 • จำนวนที่รับ
  • รวม 60 คน
  • (หน้า 15)
 • วิธีสมัคร
  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 14)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์