TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

รับตรง60 ความถนัดภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬา 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 – 23 กันยายน 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2, 9)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษา ม.ปลายมาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา หรือเทียบเท่า (Grade 12/Year 13/GCE O-Level)
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  • TOEFL-IBT — ไม่ต่ำกว่า 100
  • หรือ IELTS-Academic — ไม่ต่ำกว่า 7.00
  • หรือ CU-TEP & Speaking ปีเดียวกัน — ไม่ต่ำกว่า 100
  • (ใช้คะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี)
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 12 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบวิชาสามัญที่จุฬาฯจัดสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9