รับตรง60 ทั่วประเทศ ประเภททั่วไป คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2560

รับตรง60 ทั่วประเทศ ประเภททั่วไป คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบตรง ประเภททั่วไป (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 สิงหาคม – 20 กันยายน 2559
 • (หน้า 3, 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมัณฑนศิลป์
  • การออกแบบภายใน 59 คน
  • การออกแบบนิเทศศิลป์ 44 คน
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์ 33 คน
  • ประยุกตศิลปศึกษา 39 คน
  • เครื่องเคลือบดินเผา 23 คน
  • การออกแบบเครื่องประดับ 23 คน
  • การออกแบบเครื่องแต่งกาย-โครงการพิเศษ 40 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ทั่วประเทศ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 261 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวิชาความถนัดทั่วไปสำหรับนักออกแบบ
 • สอบวิชาเฉพาะสาดเส้นมัณฑนศิลป์ และวิชาเฉพาะสาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 8)
 • (ค่าเทอม หน้า 8)

วิธีสมัคร

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์