TCAS/รับตรง61 ใช้คะแนน O-NET สำหรับผู้เรียนดี พระนครเหนือ 2561

รับตรง60 โควตาเรียนดี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พระนครเหนือ 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตานักศึกษาเรียนดี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 กรกฎาคม – 14 ตุลาคม 2559

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.กรุงเทพฯ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ)
   • การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ 10 คน
   • การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 10 คน
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ มีผลการเรียนอยู่ในอันดับ 10% แรกของชั้น
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 20 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3