รับตรง60 โควตาพื้นที่/เรียนดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2560

รับตรง60 โควตาพื้นที่/เรียนดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร พระนครเหนือ-ปราจีนบุรี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 กรกฎาคม – 7 ตุลาคม 2559
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • (หน้า 3, 7)

คุณสมบัติ

 • โควตาเรียนดี
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ถึงเทอม 2/2558 ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • โควตาพื้นที่
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในเขตจังหวัด ปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี ลพบุรี ปทุมธานี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ถึงเทอม 2/2558 ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 9)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • รวม 240 คน
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13